top of page

PRESENTACIÓ

Costa  ·  Portolés  arquitectes és un equip pluridisciplinar de professionals que des de l'any 1999 està especialitzat en temes d'ordenació del territori i paisatge, urbanisme, gestió urbanística, projectes urbans i sostenibilitat ambiental.

 

A més de l'exercici lliberal, els professionals que integren el nostre equip tenen una dilatada experiència en el desenvolupament de l'urbanisme en petits i mitjans municipis, ja sigui mitjançant la redacció de plans i projectes per a corporacions municipals o en el treball com a assessors per a la planificació i la gestió directa en els serveis tècnics municipals de diferents ajuntaments. 

 

El treball del nostre equip es caracteritza, en tots els casos, per incorporar des de l'inici del projecte i de la planificació les condicions materials, jurídiques i econòmiques concretes de cada situació, amb la finalitat de que les fases de gestió (constitució de juntes de compensació, avaluació de les condicions d'accés a serveis urbanístics, detecció de riscos ambientals, viabilitat dels processos equidistributius,...) puguin desenvolupar-se en paral·lel i amb solucions específiques per a cada exigència.

bottom of page